Eco Projecten

Stichting Eco Consult werkt met verschillende partijen samen, zoals telers, zorgboerderijen, diervoeder specialisten en urban farmers.

Knowaste Concept  Gezonde voeding voor Amsterdammers, geteeld door Amsterdammers
Bij de voedselbanken is een groot gebrek aan verse eieren, groentes en fruit omdat supermarkten deze maar beperkt mogen doneren.  Daarom hebben 11 zorgboerderijen van Stichting Vriendentuinen een samenwerkingsverband opgezet om een deel van hun productie  aan de Voedselbank te schenken. Momenteel levert dat 5000 eieren per week en 15.000 kilo verse groente en fruit op voor de Voedselbank Noord-Holland. Om deze mooie formule rendabeler en robuuster te maken heeft Landzijde samen met Stichting Eco Consult een plan gemaakt om de kringlopen te sluiten.

Hoofdonderzoeker van Stichting Eco Consult: Olga Patijn
Contact: onderzoek@stichtingecoconsult.nl

Vitamine D verrijkte paddenstoelen
Paddenstoelen hebben het natuurlijk vermogen om, net als mensen, vitamine D aan te maken onder invloed van zonlicht. In dit onderzoek heeft Stichting Eco Consult verkent hoe wij dit proces in het laboratorium kunnen na bootsen met als doel tot veilige en consistente vitamine D waardes te komen.

Hoofdonderzoeker van Stichting Eco Consult: Olga Patijn
Contact: onderzoek@stichtingecoconsult.nl

Waste2Feed
Stichting Eco Consult onderzoekt hoe we  agrarische reststromen van uit de kassen op te waarderen naar eiwitrijk en immuun stimuleren veevoer met behulp van paddenstoelen. Hierin werkt Stichting Eco Consult samen met Feed onderzoeker Kenny van Lith van Mycolution.

Hoofdonderzoeker: Kenny van Lith
Contact: kenvlith@gmail.com
www.mycolution.nl

Weerbare paddenstoelen teelt
De Nederlandse paddenstoelen teelt verliest jaarlijks 5% tot 10% aan ziekte en plagen terwijl de supermarkten en EU aandringen op een lager pesticide gebruik. Stichting Eco Consult heeft 5 jaar lang onderzoek gedaan naar het cultiveren en opkweken van de natuurlijke vijanden van de meest voorkomende paddenstoelenziektes. Het onderzoek is ondersteund door het Productschap Tuinbouw en de Provincie Limburg. Dit onderzoek van Stichting Eco Consult heeft geleid tot een visie op nieuwe, veilige en biologisch producten om substraat en dekaarde een natuurlijke weerbaarheid te geven tegen droge mol, natte mol en groene schimmelinfecties.

Hoofdonderzoeker van Stichting Eco Consult: Olga Patijn
Contact: onderzoek@stichtingecoconsult.nl